Uchwała nr 2/2018 z dnia 12.06.2018 r.

Uchwała nr 2/2018 z dnia 12.06.2018 r.

Zarządu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego

TORTUGA w Słubicach

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

 

Na podstawie § 25, pkt 2 statutu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego TORTUGA w Słubicach, uchwala się co następuje:

§1

Upoważnia się Sebastiana Konopko, Prezesa Stowarzyszenia  Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego TORTUGA w Słubicach do:

  1. podpisania umowy zlecenia z Panem .......................... na obsługę strony internetowej www.tortuga.com.pl, za cenę 118,69 zł brutto miesięcznie, na okres jednego roku;  
  2. dokonania zakupów niezbędnych do zorganizowania spotkania członków Stowarzyszenia w ramach imprezy „Piknik Rodzinny nad Helenesee”, do kwoty 1500 zł.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                           Zarząd


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper