Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 30.06.2022 r. na godzinę 18.15 w Klubie Olimpijczyka (SOSIR), ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  18.30, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
 4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. absolutorium dla Zarządu za 2021 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2021,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2021 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2021,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2021 r.,

 1. program działalności (plan działania) na 2022 r.,

6.1  przedstawienie programu działalności (planu działania) na 2022 r.,

6.2  uchwalenie programu działalności (planu działania) na 2022 r.,

 1. sprawy różne,
 2. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na godz.18.45 w dniu 21.09.2021 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, ul. 1-go Maja 1, 69-100 Słubice. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  19.00, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.

5.1 Wybór Prezesa Zarządu.

5.2 Wybór Z-cy Prezesa.

5.3 Wybór Sekretarza.

5.4 Wybór Skarbnika.

5.5 Wybór Członka Zarządu.

 1. Wybór Komisji Rewizyjnej

6.1 Wybór Przewodniczącego,

6.2 Wybór Z-cy Przewodniczącego,

6.3 Wybór Członka Komisji Rewizyjnej.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamkniecie Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 12.09.2020 r. na godzinę 16.00 w Centrum Nurkowym nad Helenesee. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  16.15, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
 4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. absolutorium dla Zarządu za 2019 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2019,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2019 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2019,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2019 r.,

 1. program działalności (plan działania) na 2020 r.,

6.1  przedstawienie planu działania na 2020 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2020 r.,

 1. sprawy różne,
 2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 30.06.2021 r. na godzinę 18.15 w Państwowym Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE, Nadzór Wodny w Słubicach, ul. 1 Maja 35, 69-100 Słubice (Port w Słubicach). W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  18.30, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
 4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. absolutorium dla Zarządu za 2020 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2020,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2020 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2020,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2020 r.,

 1. program działalności (plan działania) na 2021 r.,

6.1  przedstawienie planu działania na 2021 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2021 r.,

 1. sprawy różne,
 2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 10.05.2019 r. na godzinę 18.30 w PGW Wody Polskie (port w Słubicach). W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  19.00, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zebrania,
 2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
 4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. absolutorium dla Zarządu za 2018 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2018,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2018 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2018,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2018 r.,

 1. plan działania na 2019 r.,

6.1 przedstawienie planu działania na 2019 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2019 r.,

 1. sprawy różne,
 2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania.


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper