Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach. 10.05.2019r.

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 10.05.2019 r. na godzinę 18.30 w PGW Wody Polskie (port w Słubicach). W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  19.00, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania,
  2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
  4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. absolutorium dla Zarządu za 2018 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2018,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2018 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2018,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2018 r.,

  1. plan działania na 2019 r.,

6.1 przedstawienie planu działania na 2019 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2019 r.,

  1. sprawy różne,
  2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania.


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper