Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 12.09.2020 r. na godzinę 16.00 w Centrum Nurkowym nad Helenesee. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  16.15, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania,
  2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
  4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. absolutorium dla Zarządu za 2019 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2019,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2019 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2019,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2019 r.,

  1. program działalności (plan działania) na 2020 r.,

6.1  przedstawienie planu działania na 2020 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2020 r.,

  1. sprawy różne,
  2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper