Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 30.06.2021 r. na godzinę 18.15 w Państwowym Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE, Nadzór Wodny w Słubicach, ul. 1 Maja 35, 69-100 Słubice (Port w Słubicach). W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  18.30, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania,
  2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
  4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. absolutorium dla Zarządu za 2020 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2020,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2020 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2020,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2020 r.,

  1. program działalności (plan działania) na 2021 r.,

6.1  przedstawienie planu działania na 2021 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2021 r.,

  1. sprawy różne,
  2. zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper