Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach. 2022 r.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Zwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na dzień 30.06.2022 r. na godzinę 18.15 w Klubie Olimpijczyka (SOSIR), ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  18.30, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania,
  2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
  4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. absolutorium dla Zarządu za 2021 r,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2021,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2021 r.

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2021,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2021 r.,

  1. program działalności (plan działania) na 2022 r.,

6.1  przedstawienie programu działalności (planu działania) na 2022 r.,

6.2  uchwalenie programu działalności (planu działania) na 2022 r.,

  1. sprawy różne,
  2. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper