Zwyczajne Walne Zebranie zostało ustalone na dzień 27.06.2018 r. na godzinę 19.00 w SMOK przy ul. 1-go Maja 1 w Słubicach. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  19.15 w tym samym miejscu.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zebrania,
  2. sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
  4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. absolutorium dla Zarządu za 2017 r.,

5.1  sprawozdanie finansowe za rok 2017,

5.2  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego,

5.3  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2017 r.,

5.4  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5.5  sprawozdanie Zarządu za rok 2017,

5.6  głosowanie nad przyjęciem sprawozdania,

5.7  głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2017 r.,

  1. plan działania na 2018 r.,

6.1  przedstawienie planu działania na 2018 r.,

6.2  uchwalenie planu działania na 2018 r.,

  1. sprawy różne,
  2. zamkniecie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 

Zapraszamy,

                                                                                                                          Zarząd Stowarzyszenia


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper