Jezioro Jasne

Jezioro Jasne (52°17’7”N, 15°03’6”E) znajduje się w mezoregionie Równiny Torzymskiej (Pojezierze Lubuskie). Leży w południowej części polodowcowej rynny Gronowsko-Rzepińsko-Torzymskiej, około 3 km na południe od Torzymia. Zlewnia bezpośrednia jeziora stanowi lewobrzeżny fragment zlewni rzeki  Ilanki. Ponad 90 % zlewni jest zalesiona (z dominacją borów sosnowych), co stanowi dodatkową ochronę jeziora. W sezonie letnim jezioro służy celom rekreacyjnym, choć w stopniu ograniczonym. Znajduje się tu kilka dzikich plaż oraz stanowiska wędkarskie.

Jezioro Jasne jest płytkim i tachymiktycznym zbiornikiem (z niepełną stratyfikacją i stosukowo ciepłymi wodami w strefie przydennej). Powierzchnia tego polodowcowego, bezodpływowego jeziora wynosi 15,1 ha, a głębokość maksymalna 9,6 m. Misa jeziorna jest wydłużona, ułożona w kierunku SE-NW i zbudowana z dwóch plos. Na środku plosa N-W znajduje się podwodne wypłycenie do głębokości ok 1 m. W południowo-wschodniej części z kolei, jezioro kończy się łagodnym wypłyceniem, które przechodzi w torfowisko niskie (zarośnięte głównie przez łęg olszowo- brzozowy).

Jest to jedno z najczystszych, mezotroficznych jezior w regionie o dużej przejrzystości wody (widzialność krążka Secchiego ok. 6 m), a także niskiej zawartości biogenów. Zarówno niewielka trofia jak i łagodne stoki misy jeziornej wraz ze słabo wykształconą roślinnością szuwarową stanowią dobre warunki do rozwoju roślinności podwodnej. Cechą charakterystyczną i zarazem ogromną rzadkością jest fakt, iż nad 60% powierzchni dna porośnięta jest tutaj przez łąki ramienicowe. W Jeziorze Jasnym stwierdzono ich aż 11 gatunków (z czego 7 tworzy własne zbiorowiska), w tym 9 objętych ochroną gatunkową. Ramienice wyznaczają także maksymalny zasięg występowania roślinności w Jeziorze Jasnym, który osiągać może nawet 7,9 m. Rośliny te mają także bardzo istotne znaczenie dla utrzymania dużej przeźroczystości i wysokiej jakości wody w jeziorze.

Podwodne łąki Jeziora Jasnego sprzyjają także dużej różnorodności ryb oraz innych zwierząt, dla których stanowią one schronienie, bądź bazę pokarmową. Wszystko to sprawia, iż jest to niesamowite miejsce do podwodnych wojaży, w szczególności dla amatorów spokojnego i długiego nurkowania. Mozaika różnokolorowych roślin, pni drzew oraz towarzyszących im ryb budzi skojarzenia „raf koralowych”. Warto także poznać to miejsce nocą, kiedy z roślinności na łowy wyłaniają się drapieżniki – dorodne okonie oraz pięknie ubarwione szczupaki.

 

 


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper