Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” w Słubicach.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane na godz.18.45 w dniu 21.09.2021 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, ul. 1-go Maja 1, 69-100 Słubice. W przypadku brak quorum obowiązuje drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na godzinę  19.00, w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.

5.1 Wybór Prezesa Zarządu.

5.2 Wybór Z-cy Prezesa.

5.3 Wybór Sekretarza.

5.4 Wybór Skarbnika.

5.5 Wybór Członka Zarządu.

  1. Wybór Komisji Rewizyjnej

6.1 Wybór Przewodniczącego,

6.2 Wybór Z-cy Przewodniczącego,

6.3 Wybór Członka Komisji Rewizyjnej.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamkniecie Walnego Zebrania.

Zapraszamy,

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia


 

© 2018 Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga". Designed By JoomShaper